To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
~ Smoki Wolnych Stad
Rozwiń skrzydła i leć z nami!

REGULAMIN - Prawa Wolnych Stad

Administrator - 2014-01-07, 21:59
Temat postu: Prawa Wolnych Stad
~ Kodeks Wolnych Stad
 

  1. Smok winien jest lojalność, posłuszeństwo i wierność stadu, jego Przywódcy i Zastępcy. Smok winien jest szacunek Bogom.
  2. Smok, który złamał przysięgę lojalności wobec stada, powinien zostać okrzyknięty zdrajcą. Przywódca zdradzonego stada ma prawo wydać rozkaz zabicia zdrajcy.
  3. Zdrajcą może być okrzyknięty także Przywódca lub Zastępca, którego czyny szkodzą dobru stada i jego członków. Karę takiemu smokowi wyznaczają Prorocy/dorośli członkowie stada.
  4. Zmiana stada jest możliwa za obopólnym porozumieniem przywództwa obu stad zainteresowanych (stada opuszczanego i stada, do którego smok pragnie dołączyć). W takim wypadku smok nie może być okrzyknięty zdrajcą.

  5. Zastępcę powinien wybierać Przywódca. Może to zrobić po poznaniu opinii pozostałych członków Stada co do kandydata, ale nie musi kierować się wolą większości.
  6. Zastępcą może zostać smok, który spełnia poniższe wymagania:
  - ukończył 20 księżyców;
  - jego wierność nie była kwestionowana.
  7. Przywódcą zawsze zostaje Zastępca Stada. Jeżeli Zastępca odmówi objęcia tego urzędu, nowy Przywódca powinien być wybrany spośród smoków spełniających wymagania na rangę Zastępcy przez uzyskanie głosów większości spośród dorosłych smoków Stada.
  8. Przywódca wstępujący na urząd ma ceremonię prowadzoną przez:
  - proroka;
  - ustępującego mu Przywódcę;
  - boga lub ducha aktualnie nawiedzającego Wolne Stada.
  Wybór należy do nowego Przywódcy.


  9. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek nauczyć swoje pisklę podstawowych umiejętności, chyba że pisklę wykaże ochotę uczenia się u innego smoka za zgodą Opiekuna.
  10. Aby zostać pasowanym na Adepta, pisklę winno ukończyć 7 księżyc życia i posiadać podstawowe elementy wiedzy, które umożliwią mu dalszą naukę.
  11. W czasie ceremonii pasowania na Adepta, młody smok powinien wybrać dwuczłonowe imię, zakończone na Łuska (samice) lub Kolec (samce).
  12. Mistrz przydzielony Adeptowi podczas ceremonii pasowania ma obowiązek nauczyć go podstawowych umiejętności wybranej przez Adepta profesji. Mistrz może przeprowadzić także test po ukończeniu szkolenia, sprawdzający umiejętności Adepta oraz decyduje, czy smok może otrzymać dorosłą rangę. Jeśli Mistrz z jakiegoś powodu jest nieobecny lub skłócony ze swoim uczniem, Uczeń ma prawo prosić Przywódcę o zmianę przydzielonego mu Mistrza lub rozstrzygnięcie gotowości do pasowania na pełną rangę.
  13. Adept może być pasowany na dorosłego smoka po ukończeniu 20 księżyca życia, po poznaniu podstaw wszystkich dziedzin związanych z obraną rangą LUB po ukończeniu 15 księżyca jedynie po zdaniu testu na rangę oraz poświadczeniu przez swojego Mistrza, że jest gotowy do uzyskania nowej rangi. W czasie ceremonii Adeptowi przysługuje prawo wyboru nowego imienia.

  14. Adept uczący się na Uzdrowiciela tytułowany jest Klerykiem. Obowiązują go te same prawa i obowiązki co pozostałych Adeptów.
  15. W Stadzie może być maksymalnie dwójka smoków uczących się/umiejących sztukę Uzdrawiania.
  16. Uzdrowiciel, który ukończy 80 księżyców i zostanie Starszym może zwolnić miejsce na uzdrowiciela w stadzie. Nie traci swoich umiejętności, może przekazywać innym swoją wiedzę i uczyć ich sztuki leczenia, jednak sam nie może leczyć innych.
  17. Uzdrowiciel nie może zostać wyzwany/wyzwać na pojedynek arenowy. Może jednak brać czynny udział wojnie, jeżeli jego Przywódca podejmie taką decyzję.

  18. Zabicie smoka, który nie ukończył 8 księżyca życia lub smoka niewyszkolonego karane jest wyrokiem śmierci. W przypadku wystąpienia odpowiednich okoliczności, należy zdobyć pozwolenie Proroków/Bogów na egzekucję takiego smoka.
  19. Smok, który ukończył 80 księżyców, jeśli wiódł godne i przykładne życie, może być nagrodzony rangą Starszego Stada. Taki smok winien jest ogromny szacunek, bowiem poświęcił całe swe życie dobru Stada.
  20. Zasłużony smok, po ukończeniu 45 księżyców, może zostać nagrodzony imieniem trójczłonowym, ukazującym wszystkim jego godną pochwały postawę. Decyzję o przyznaniu takiego imienia powinni podjąć Przywódcy.

  21. Smok zakładając więź kompanowi powinien nadać mu imię, które składać się będzie z jednego członu. Nie jest możliwe nazwać swojego kompana imieniem dwuczłonowym.
  22. Smok nie może założyć więzi zwierzęciu starszemu niż 15 księżyców.
  23. Smok winien dbać o zdobytego kompana. Zagłodzenie zwierzęcia, pozostawienie go bez opieki w potrzebie, czy nadużycie łączącej smoka i kompana więzi winno być karane zerwaniem więzi z kompanem oraz nałożeniem na takiego smoka zakazem zawiązania kolejnej więzi.

  24. Na forum może być maksymalnie 3 smoki o randze Samotnik.
  25. Samotnikiem mogą grać osoby, które mają aktywne konto w którymś ze stad. Jeśli nie mają takiego konta mogą zacząć grę jako Samotnik, ale w ciągu czterech księżyców (miesiąca) muszą dołączyć do któregoś ze stad - inaczej ich postać zostanie uśmiercona. Samotnikiem może zostać osoba, która opuści swoje stado. W takim przypadku nie musi dołączyć do innego w ciągu czterech księżyców. Decyzją poprzedniego Przywódcy może zostać wtedy uśmiercony przez dowolnego smoka.
  26. Samotnika nie chronią Prawa Wolnych Stad. Każdy smok może go uśmiercić, niezależnie od umiejętności czy wcześniejszej przynależności do któregoś ze stad, jeśli ma ukończony 10 księżyc życia.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group